Voice dialogue

Voice dialogue is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen. Deze behoren ons toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid, onze ikken. Zij hebben ieder hun manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met een of meerdere deelpersoonlijkheden waarmee we hebben leren omgaan.

Hoe werkt het?

Voice dialogue is een gesprekstechniek waarbij de begeleider/coach letterlijk in gesprek gaat met de verschillende sub personen van de deelnemer. In een begeleiding komen 1 of 2 sub personen aan het woord en deze wordt door de begeleider uitgebreid ondervraagd. De begeleider nodigt de deelnemer uit om een sub persoon in zichzelf op te roepen en deze aan het woord te laten. De begeleider gaat vervolgens een aantal vragen stellen aan deze sub personen. Bijvoorbeeld wat de functie/toegevoegde waarde is van de betreffende sub personen. Wanneer die er is, waar hij of zij de persoon voor beschermt. Op deze manier leert de deelnemer zijn/haar sub personen beter kennen en waarderen. Belangrijk hierbij is dat elke sub persoon op een positieve wijze wordt benaderd. Elke sub persoon wordt met respect bevraagd en gewaardeerd. Nadat de sub personen apart zijn geïnterviewd, geeft de begeleider een samenvatting van wat er is besproken.